[IN ENGLISH]

Diplomoppgave, Siviløkonomstudiet, Handelshøyskolen BI 1999

Vil Økt Grad av Samspill mellom IT-leder og Toppleder gi bedre Kobling mellom IT-strategi og Forretningsstrategi?

En analyse av fire norske selskaper; Rikshospitalet, Handelshøyskolen BI, Selskap X, Selmer ASA

Utarbeidet av Christian Figenschou <figen@figen.com> og Thomas Ryd <tryd@online.no>. ©1998-1999.


Det er i hovedsak to muligheter for å lese oppgaven; hente ned en samlet versjon, eller å laste ned enkeltdeler fra menyen nedenfor.
Html-filene er dessverre generert av Microsoft Word 97, og selv om enkelte justeringer er gjort på filene, vil trolig lesbarheten kunne være varierende fra nettleser til nettleser. Ved problemer anbefaler vi å bruke en ny og moderne nettleser, f.eks. Microsoft Explorer v4+ eller Netscape v.4+.

Samlet versjon

Alle deler (unntatt vedlegg) samlet i et html-dokument, direkte fra Word 97: complete.html (~383KB).

Enkeltdeler


15. september, 1999. Christian Figenschou, <figen@figen.com>