big_080220-bahamas-abaco-dumpa-tide.jpg
20080220
Bahamas, Abaco

Dagen etter var tidevannet på et mer fornuftig nivå, mest takket være vindretning og fiskerens evne til å sove til vannet ebbet ut.