big_080219-bahamas-abaco-purka-tough.jpg
20080219
Bahamas, Abaco

Tett skydekke og springflo gjorde fiskeriene svært vanskelig. Ikke lett å se fisk under disse forholdene.