big_070225-Abaco-mangroves.jpg
20070225
Bahamas, Abaco

Typisk mangoveområde hvor man kan forventer å finne et par tailende bonefish på høyvann.