big_070217-Bahamas-Abaco-Dariusz-bone-KA.jpg
20070217
Bahamas, Abaco

Dariusz holder frem turens første bonefish.

Foto: Knut Alfsen