big_020117-new_zealand-rangitaiki-thomas_ernie.jpg
20020117
New Zealand
The Rangataki River. Thomas zooming in a trout while Ernie watches