big_060308-Bahamas-Abaco-flats.jpg
20060308
Bahamas, Abaco

En himmel tom for skyer, blå-grønne flats så langt man ser, en jord der blomster gror, kan man ønske mer?