big_030208-Mexico-Ascension_Bay-Gasper_Dariusz_big_bone2-DB.jpg
20030208
Mexico, Ascension Bay, Punta Allen
Faens Dariusz klarte å få en kjempebone til å ta flue si.. Gaspar og mr. B smiler om kapp..