big_020729-Lardal-Dariusz-laks-og-fjell.jpg
20020729
Lærdal
Your moment of Zen: Mr D med sylfersk, tørrfluefanget Lærdalslaks. 3,5 kilo, landet på egen hånd opp en meterhøy steinvegg..