Du videresendes straks til mailinglisten..

(Blir det noe kluss, så klikk her og lat som ingenting.)
14. April, 1999. Christian Figenschou <figen@figen.com>.