Du videresendes straks til bokhylla..

(Blir det noe kluss, så klikk her og lat som ingenting.)
17. juni, 2000. Christian Figenschou <figen@figen.com>.